جستجوی پزشکان

شنوایی در کودکان

شنبه ۰۹ مرداد ۱۳۹۵

 

  روزانه ۵ تا ۸ نوزاد کم‌شنوا در ایران به دنیا می‌آید مدیر برنامه سلامت گوش کشور با بیان اینکه از سال ۸۵ تا ۹۲ حدود ۹ هزار کودک کم‌شنوا در طرح غربالگری کم‌شنوایی با پوشش ۶۴ درصدی شناسایی شدند، گفت: موالید کشور حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار در هر سال است که با رقم شیوع و بروزی که به طور میانگین در دست داریم به طور میانگین روزانه ۵ تا ۸ نوزاد با کم‌شنوایی عمیق به دنیا می‌آید و سالانه حدود ۴ تا ۵ هزار نوزاد به جمعیت کم‌شنوایان کشور اضافه می‌شود. محمودیان تصریح کرد: پس از تشخیص نهایی کم‌شنوایی در طرح غربالگری، نوزادان کم‌شنوا برای درمان و مداخله درمانی مناسب ارجاع داده شده که این مرحله شامل گرفتن سمعک مناس

ارسال شده در دانستنی ها توسط شرکت پیام آوران امداد | Tags:
شرکت پیام آوران امداد