جستجوی پزشکان

پوست و زیبایی

خدمات پوست و زیبایی

Beauty2
همه مراکز خصوصی بوده و از لحاظ بهداشت و پاکیزگی در رتبه اول قرار دارند .
خدمات دندانپزشکی برای کلیه اعضا دارای 50%  فرانشیز می باشد و اعضا تنها با پرداخت 50% مابقی از تمامی خدمات دندانپزشکی بدون سقف در یک سال بهره مند می گردند.
از دیگر امتیازات این شرکت نحوه عضو گیری آن می باشد که هم به صورت انفرادی و هم گروهی و خانوادگی امکان پذیر است .
تمامی تعرفه ها طبق تعرفه های وزارت بهداشت بوده و استاندارد می باشند .
شامل کلیه خدمات پوست و زیبایی اعم از لیزر , لیفتینگ و عمل بینی و … می باشد .

شرکت پیام آوران امداد