جستجوی پزشکان

تعرفه خدمات دندانپزشکی

ردیفخدماتتعرفه پایه (تومان)سهم دریافتی پزشک
ردیف الفتشخیص و اورژانس
1معاینه، تشخیص و ارائه طرح درمان و تکمیل پرونده15/000رایگان
2ست یکبار مصرف7/0003/500
3رادیولوژی برای اپیکال14/0007/000
4پانسمان9/0004/500
5باز کردن آبسه داخل دهان35/00017/500
6باز کردن آبسه خارج دهان110/00055/000
7کشیدن تکه شکسته تاج دندان33/00016/500
8بخیه جدا از جراحی22/00011/000
9اسپلینت دندان های یک فک165/00082/500
10بریدن روکش55/00027/500
11جا انداختن در رفتگی فک22/00011/000
12در آوردن پین و پست داخل کانال یا پست و روکش22/00011/000
13نایت گارد220/000110/000
14در آوردن روکش هر واحد22/00011/000
15چسباندن مجدد روکش و بریج هر واحد33/00016/500
ردیف بمتخصص ترمیم (آمالکام)
1ترمیم یک سطحی آمالکام154/00077/000
2ترمیم دو سطحی با آمالگام198/00099/000
3ترمیم سه سطحی با آمالگام220/000110/000
4بیلد آپ286/000143/000
5آمالگام کلاس 5176/00088/000
6پین داخل کانال33/00016/500
7پالپ کپ ( آمالگام )33/00016/500
8ترمیم کلاس 5 یا ترمیم حفره مجزا که به پرکردگی دیگری اضافه شود .77/00038/500
ردیف جمتخصص ترمیم (کامپوزیت)
1ترمیم یک سطحی نوری (کامپوزیت)165/00082/500
2ترمیم دو سطحی نوری (کامپوزیت )187/00093/500
3ترمیم سه سطحی نوری (کامپوزیت )209/000104/000
4ترمیم کلاس 5 با مواد همرنگ165/00082/500
5ترمیم بیلدآپ با آمالگام209/000104/500
6ترمیم بیلدآپ با کامپوزیت244/000122/000
7J.P.C ارسال رادیوگرافی بعد از درمان ( قبل از ترمیم دائم )24/00012/000
8GL به عنوان Base244/000122/000
9فایبر پست594/000297/000
10خارج کردن پین داخلی کانال40/00020/000
11فیکس رنیتر بعد از ارتودنسی هر فک198/00099/000
12تصحیح طرح لبخند هر دندان بدون کامپوزیت (کانتورینگ )35/00017/500
13کاشت نگین معمولی154/00077/000
14لامینیت کامپوزیتی242/000121/000
ردیف داندو
1اندو (درمان ریشه تک کاناله)187/00093/500
2اندو (‌درمان ریشه 2 کاناله )308/000154/000
3اندو (‌درمان ریشه 3 کاناله )352/000176/000
4اندو (‌درمان ریشه 4 کاناله )418/000209/000
5درمان ریشه مجدد 1 کانال220/000110/000
6درمان ریشه مجدد 2 کانال418/000209/000
7درمان ریشه مجدد 3 کانال484/000242/000
8درمان ریشه مجدد 4 کانال528/000264/000
9اندو دندان 7 تک کانال242/000121/000
10اندو دندان 7 دو کانال308/000154/000
11اندو دندان 7 سه کانال374/000187/000
12هر کانال اضافه دندان 749/00024/500
13اندو دندان 8 تک کانال264/000132/000
14اندو دندان 8 دو کانال330/000165/000
15اندو دندان 8 سه کانال396/000198/000
16هر کانال اضافه دندان 866/00033/000
17اندو مجدد دندان 7 تک کانال297/000148/500
18اندو مجدد دندان 7 دو کانال363/000181/500
19اندو مجدد دندان 7 سه کانال396/000198/000
20اندو مجدد دندان 8 هر کانال اضافه66/00033/000
21اندو مجدد دندان 8 تک کانال341/000170/500
22اندو مجدد دندان 8 دو کانال396/000198/000
23اندو مجدد دندان 8 سه کانال440/000220/000
24اندو مجدد دندان 8 هر کانال اضافه77/00038/500
25Apexogensis55/00027/500
26Apexification هر ریشه جلسه اول77/00038/500
27Apexification هر ریشه جلسات بعدی37/00018/500
28اپیکو هر ریشه 1 ریشه220/000110/000
29اپیکو هر ریشه 2 ریشه374/000187/000
30اپیکو هر ریشه 3 ریشه462/000231/000
31اپیکو هر ریشه 4 ریشه506/000253/000
32کلسیم هیدروکساید55/00027/500
ردیف هپروتز ثابت
1هر واحدروکش PFM + هزینه لابراتوار396/000198/000
2هر واحد روکش زیرکونیوم یا طلا +هزینه لابراتوار715/000357/500
3هر واحد روکش فول سرام +هزینه لابراتوار715/000357/500
4هر واحد لامینیت اینله یا انله + هزینه لابراتوار660/000330/000
5هر واحد FRC غیر مستقیم770/000385/000
6هر واحد FRC مستقیم770/000385/000
7پروتز کامل هر فک1/210/000605/000
8پروتز کامل پارسیل کروم کبالت هر فک1/100/000550/000
9پروتز پارسیل اکریلی هر فک 5 تا 6 دندان1/144/000572/000
10هر دندان اضافه352/000176/000
11روکش یا بریج هر واحد528/000264/000
12Post ریختگی هر واحد220/000110/000
13ریلاین هر فک209/000104/500
14نایت گارد374/000187/000
15تعمیر پروتز یا روکش شکسته154/00077/000
16روکش موقت ساخته شده توسط پزشک286/000143/000
17روکش موقت آماده (پیش ساخته)80/00040/000
18بیرون آوردن بریج هر پایه24/00012/000
19فیلیپر یک دندان پلاک اکریلی154/00077/000
20افزودن به دنچر یا پلاک پارسیل کروم کبالت قبلی66/00033/000
21اسپلینت یک دندان لق57/00028/500
ردیف وپروتز متحرک
1پروتز کامل هر دو فک با هزینه دندان و لابراتوار2/420/0001/210/000
2پروتز کامل هر یک فک با هزینه دندان و لابراتوار1/210/000605/000
3پارسیل کروم کبالت هر فک با هزینه دندان و لابراتوار1/320/000660/000
4پارسیل اکریلی تا 5 دندان هر واحد اضافی330/000165/000
5هر واحد اضافی77/00038/500
6افزودن یک دندان به پارسیل قدیمی242/000121/000
7تعمیر دست دندان قدیمی شکسته242/000121/000
8ریلاین هر فک با اکریل پختگی سخت330/000165/000
9ریلاین هر فک با اکریل پختگی نرم352/000176/000
10ری بیس هر فک352/000176/000
11پارسیل فلکسی هر فک با هزینه دندان و لابراتوار1/320/000660/000
12اسپلینت یک دندان لق55/00027/500
ردیف زمتخصص جراحی فک وصورت
1جراحی نیمه نهفته کانین154/00077/000
2جراحی نهفته کانین352/000176/000
3فرنوتومی110/00055/000
4فرنکتومی121/00060/500
5جراحی کیست فکی در نسخ استخوان242/000121/000
6همی سکشن یا قطع ریشه خلفی بالا و خارج کردن آن88/00044/000
7روت آمپوتاسیون یا جدا کردن ریشه خلفی بالا و خارج کردن آن121/00060/500
8آلوئولوپلاستی هر فک242/000121/000
9بیرون آوردن دندان قدامی 1 و 266/00033/000
10بیرون آوردن دندان 3 و پرمولر77/00038/500
11 بیرون آوردن دندان خلفی مولر110/00055/000
12بیرون آوردن ریشه قدامی110/00055/000
13بیرون آوردن ریشه خلفی143/00071/500
14جراحی ریشه نهفته در نسخ نرم176/00088/000
15جراحی ریشه نهفته در نسخ سخت242/000121/000
16بیرون آوردن دندان عقل فک بالا121/00060/500
17بیرون آوردن دندان عقل فک پایین154/00077/000
18جراحی نیمه نهفته عقل242/000121/000
19جراحی نهفته عقل462/000231/000
20جراحی سخت و دندان پیچیده که به جراحی دیگری اضافه میشود154/00077/000
21جراحی بستن سینوس کوچک242/000121/000
22جراحی بستن سینوس بزرگ330/000165/000
23درگیری کانال عصبی143/00071/500
24برداشتن تومور در نسخ نرم209/000104/500
25جراحی کیست و تومورهای با قطر 2/5286/000143/000
26وستیبولوپلاستی هر فک176/00088/000
27پیوند استخوان هر دندان با هزینه پودر استخوان1/430/000715/000
ردیف حجراحی ایمپلنت
1جزاحی ایمپلنت هر واحد1/640/000820/000
2جراحی بن آگمنتیشن242/000121/000
3جراحی سینوس لیفت کلوز هر واحد ایمپلنت440/000220/000
4جراحی سینوس لیفت اپن1/320/000660/000
5جراحی بن اکسپنشن برای هر واحد ایمپلنت176/00088/000
6جراحی پریو دنتال اطراف ایمپلنت242/000121/000
7ایمپلنت با یک واحد روکش3/520/0001/760/000
ردیف طپروتز ایمپلنت
1هر واحد روکش ایمپلنت با جنس PFM همراه با اباتمنت1/880/000940/000
2هر واحد روکش ایمپلنت با جنس Zirconiya یا طلا همراه با اباتمنت1/320/000660/000
3دست دندان کامل اوردنچر1/980/000990/000
4هر واحد هوزینک روی ایمپلنت یک تکه264/000132/000
ردیف یمتخصص ارتودنسی
1ارتودنسی ثابت یک فک بدون نیاز به جراحی همراه با نگهدارنده متحرک2/640/0001/320/000
2ارتودنسی ثابت دو فک بدون نیاز به جراحی همراه با نگهدارنده متحرک3/740/0001/870/000
3قرار دادن دندان نهفته در قوس دندانی (اولین دندان)396/000198/000
4قرار دادن دندان نهفته در قوس دندانی (به ازای هر دندان اضافی)220/000110/000
5ارتودنسی متحرک یک فک همراه با وسیله خارج دهانی1/100/000550/000
6ارتودنسی پیشگیری بدون Appliance هر جلسه ویزیت37/00018/500
7نصب بند بر روی 4 دندان 7220/000110/000
8نصب مجدد هر بند یا براکت شکسته57/00028/500
9تعبیه مجدد هر پلاک شکسته220/000110/000
10تعبیه مجدد هد گیر شکسته220/000110/000
11تعبیه مجدد Face Mask شکسته484/000242/000
12اکسپنشن هر فک با وسایل ثابت550/000275/000
13ارتودنسی ثابت دو فک نیازمند به جراحی فک5/280/0002/640/000
ردیف کپریو
1جرمگیری یک فک48/00024/000
2بروساژ یک فک24/00012/000
3 جرمگیری دو فک132/00066/000
4بروساژ دو فک44/00022/000
5جراحی کراون لنت یک دندان220/000110/000
6جراحی حذف پاکت یک دندان132/00066/000
7جراحی حذف پاکت 1/3 فک242/000121/000
8جراحی حذف پاکت نصف فک374/000187/000
9جراحی حذف پاکت یک فک594/000297/000
10جراحی اپیکو خلفی یک ریشه264/000132/000
11جراحی اپیکو خلفی دو ریشه342/000171/000
12جراحی اپیکو خلفی سه ریشه396/000198/000
13جراحی اپیکو قدامی220/000110/000
شرکت پیام آوران امداد